Op 10 juni 2015 was het PDM Platform te gast bij VMI Epe. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:

  • Introductie VMI Group
  • Procesverbetering door structurele terugmelding uit productie met de WOP (WijzigingsOpdracht Productie)
  • PDM als kapstok voor (product)informatie ofwel continue vergroting van de footprint van PDM/PLM
  • Industry 4.0 bij VMI Group en de relatie naar PDM en andere informatiesystemen
  • Industry 4.0-visie vanuit het Duitse consortium en de wat het betekent voor Siemens

Voorafgaand aan het programma werd een bezoek gebracht aan de productiefaciliteiten.

 

15.30 uur

Ontvangst (voor deelnemers die niet aan de rondleiding deelnemen)

16.00 uur

Opening en welkom

 

Bestuur

16.05

Introductie VMI Group

 

Jouke de Boer, VP Global ICT

 

VMI Group ontwikkelt en levert productiemachines voor verschillende sectoren zoals de banden‑ en rubberindustrie, verpakkingsindustrie en verzorgingsindustrie. Met ruim 1200 medewerkers over de helewereld en productiefaciliteiten in Nederland, Duitsland, Amerika, China en Brazilië is VMI Group een speler van wereldformaat.

16.25 uur

Procesverbetering WOP-afhandeling

 

Mathijs de Vries, PDM/CAD-beheerder

 

Bij VMI is het proces om problemen vanuit de montage aan Engineering te melden geanalyseerd (binnen VMI ooit van de term WOP= Wijzigings Opdracht Productie voorzien) en geoptimaliseerd met alle belanghebbenden en daarna via een workflow proces in het PDM systeem Profile ingericht. De oude manier van werken kenmerkte zicht door lange doorlooptijden en veel losse lijsten en formulieren waardoor inzicht in het proces moeizaam was. De nieuwe manier van werken voorkomt dubbel werk en maakt de status inzichtelijk.

17.00 uur

PDM als kapstok voor (product-)informatie

 

Mathijs de Vries/Marco Laffra, PDM/CAD-beheerders

 

Rondom een machine is veel informatie binnen VMI die soms nog los van de PDM configuratie bestond. De afgelopen jaren zijn een aantal documentsoorten “onder beheer” van het PDM systeem gebracht (o.a. testrapporten, keurplannen, specificaties van koopdelen). Hierdoor is een beter beheer mogelijk en zijn taken die voorheen handmatig gedaan werden te automatiseren.

17.30 uur

Broodjesmaaltijd

18.15 uur

Industry 4.0 bij VMI Group en de relatie naar PDM en andere informatiesystemen

 

Jouke de Boer, VP Global ICT

 

Industry 4.0 / Smart Industry staat momenteel in de belangstelling. De verwachting is dat dit thema grote invloed op machinebouwers zal hebben de komende jaren. Binnen VMI wordt gewerkt aan een “VMI Smart Industry 4.0” roadmap waarin bestaande en nieuwe, projecten worden opgenomen. Deze roadmap moet VMI helpen om op een gestructureerde manier noodzakelijke en mogelijke verbeteringen in processen (en producten) door te voeren. In de presentatie wordt op deze visie ingegaan en a.d.h.v. een aantal voorbeelden toegelicht.

19.00 uur

Industry 4.0

 

Leo van der Ven, Siemens PLM Software

 

Overal wordt over Industry 4.0, Smart Industry of Big Data gesproken. De definities lopen uiteen. Leo van der Ven doet uit de doeken wat Industry 4.0 in de breedte inhoudt volgens het Duitse Industry 4.0 consortium en welke delen daarvan voor de industrie relevant zijn op korte en langere termijn. Ook zal hij ingaan op wat Industry 4.0 betekent voor het Siemens concern.

19.45 uur

Verenigingszaken

 

·         Komende meetings 2015

·         Bestuurssamenstelling

·         Overige zaken

20.00 uur

Afsluiting