Het PDM Platform is een onafhankelijke, niet-commerciële organisatie van gebruikers, consultants en leveranciers op het gebied van PDM en PLM (Product Data Management en Product Lifecycle Management). Het PDM Platform heeft als doel:

  • het zijn van een forum van bedrijven en organisaties die PDM en PLM in de ruimste zin toepassen of gaan toepassen;
  • het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van PDM/PLM-processen, PDM/PLM-implementatieprojecten en het gebruik van PDM/PLM-systemen;
  • het onderhouden en bevorderen van de communicatie tussen gebruikers enerzijds en PDM/PLM-adviseurs en -leveranciers anderzijds;
  • het actueel houden van de reikwijdte van het begrip PDM/PLM en waar nodig dit aanpassen.

Op het gebied van Product Data Management en Product Lifecycle Management en aanverwante terreinen zijn veel ontwikkelingen gaande. PDM- en PLM-systemen zijn sterk in opkomst waarbij toenemend productgegevens over meer disciplines dan alleen engineering worden gebruikt en beheerd. Aan de voorzijde spelen portfolio management en requirements management een grote rol en aan de achterzijde krijgt het beheer van productiedata en productiemiddelen meer aandacht. Ook marketing en verkoop zijn toenemend gebruikers van productdata in de vorm van bijvoorbeeld productconfiguratoren. De potentiële baten van PDM/PLM nemen sterk toe. Tegelijkertijd ontstaat een veel grotere druk op de organisatieaspecten van PDM en PLM.