Deze meeting staat in het teken van het Fokker 4.0 project bij Fokker Aerostructures. In dit project worden de principes van Industry 4.0 getest in lopende programma’s. De agenda laat alle facetten van het project zien: van de organisatorische impact tot en met de demonstratie van wat tot nu is gerealiseerd. </span>In het Fokker 4.0 project worden applicaties real time geïntegreerd om het productieproces inzichtelijker te maken en op te lijnen met de reële werkvloer. In een latere fase wordt het proces verrijkt door sensoren aan de objecten op de productievloer te koppelen om zo de planning af te stemmen op de realiteit.

Locatie

Fokker Aerostructures
Edisonstraat 1
7903 AN Hoogeveen

Inschrijving

De inschrijving voor deze meeting is gesloten.

Agenda

15.30 uur Ontvangst

16.00 uur Opening en welkom

Bestuur

16.10 uur WCCS Project & Fokker 4.0 projectaanpak

Steven Hengeveld, Fokker Technologies

Op deze lezing geeft Fokker haar inzichten op de concepten van Industrie 4.0 en wat de transformatie zal betekenen voor haar processen, mensen en machines. Fokker4.0 is de naam van een project waarbij het concept van Industrie 4.0 getoetst wordt voor enkele concrete businessprogramma’s. In het Fokker4.0 project worden de applicaties real time geïntegreerd om het productieproces inzichtelijker te maken en te aligneren met de reële werkvloer. In een latere fase wordt het proces verrijkt door sensoren aan de objecten op de productievloer te koppelen om zo de planning af te stemmen op de realiteit. Welke stappen hiervoor genomen worden om de organisatie te begeleiden in deze transformatie, zal dieper toegelicht worden op deze lezing.

17.15 uur Fokker 4.0 Architectuur

Stuart Boardman, Fokker

Een meerjarige traject als Fokker 4.0 vereist zowel een duidelijke visie als open staan voor het onverwachte. We zijn begonnen met de vragen ‘hoe ziet de toekomst eruit’ en ‘hoe kan de architectuur dat optimaal ondersteunen’? Dat leverde een visie, een “stip op de horizon”. Maar de toekomst kun je niet met zekerheid voorspellen en de eerste stap, de “digitale basis”, moest in 2017 in productie draaien. We hadden dus enerzijds flexibiliteit anderzijds stabiliteit nodig. Een andere uitdaging was dat we een ICT oplossing brengen naar een omgeving waar men dat helemaal niet gewend is. We laten zien hoe we rekening hebben gehouden met een brede scala aan stakeholders, hoe we alles in kaart hebben gebracht, welke technieken we het nuttigste hebben gevonden en welke nieuwe uitdagingen we onderweg zijn tegengekomen.

18.00 uur Broodjesmaaltijd

18.45 uur Demo Production Engineering & Operations

Hans Dingemanse, Fokker Aerostructures

High Tech Aerospace industrie maakt nog gebruik van conventionele productiedocumentatie processen. Fokker 4.0 maakt een doorbraak mogelijk om deze volledig digitaal te verkrijgen. Geen verbeterstap maar een innovatiestap! Production Engineering verkrijgt hierin een applicatie waarin het produceren van een product volledig gesimuleerd kan worden tot op Operator-handelingsniveau in korte en heldere instructies. De kracht is het combineren van standaarden voor proces en product informatie op basis van kennisbibliotheken. Het Fokker 4.0 concept zal worden gedemonstreerd vanuit het gebruik van een Operator tot aan de oorsprong bij Production Engineering.

19.30 uur 3DValue Applicatie ontwikkelingen

Marcel van Ballegooijen, 3DValue

3DValue, SMART Industry ambassadeur, is als Partner in het Fokker 4.0 project zeer sterk betrokken om de Fokker 4.0 processen te ondersteunen door een aantal van hun applicaties verder te doen ontwikkelen. Het groeipad van ontwikkeling en samenwerking met Fokker om tot Industry 4.0 waardige applicaties te komen, zal worden besproken.

19.50 uur Verenigingszaken

Bestuur
  • Planning/budget 2017
  • Overige zaken

20.00 uur Afsluiting