De meeting op 23 maart 2016 staat in teken van twee thema's:

  • Security en compliance eisen
  • Datakwaliteit

Fokker Aerostructures, Thales Nederland en Atos zullen presenteren over het thema security en compliance-eisen. Meyn en MyDataFactory zullen spreken over datakwaliteit en methoden om die te verbeteren en op niveau te houden.

Deelname voor leden en gasten. Aanmelding verplicht o.v.v. de namen van de deelnemers. Inschrijving sluit 16 maart 2016. Een bevestiging wordt na de sluitingsdatum van de inschrijving toegezonden.

De meeting vindt plaats in 't Techniekhuys in Veldhoven.

De Run 4250
5503 LL Veldhoven

Agenda

15.30 uur    Ontvangst

16.00 uur    Opening en welkom

Bestuur

16.05 uur    Security in de praktijk bij Thales

Sylvia Barlag, Director Security Thales Nederland

Vanwege de markten waarin Thales opereert, staat security hoog in het vaandel bij het bedrijf en de medewerkers. Sylvia Barlag gaat in op de eisen die aan security worden gesteld, de manier waarop die worden geaudit en hoe deze in de praktijk hun uitwerking vinden, vooral waar het gaat om toegang en omgang met technische product informatie, onder meer met het samenwerken met andere partijen.

16.45 uur    Compliance bij Fokker Aerostructures

Klaas Kroes, Security & Export Compliance Officer Fokker Aerostructures

Civiele en militaire klanten leggen Fokker compliance-eisen op. In de presentatie zal Klaas Kroes vertellen hoe die eisen eruit zien en hoe die uitwerken in het ontwikkel  en productieproces bij Fokker. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de regels die gelden voor de toegang tot informatie en de manier waarop het toeleveren en uitbesteden is veiliggesteld.

17.25 uur    Security in the internet age

Henk Brandon, principal consultant bij Atos Consulting

De media berichten dagelijks over security incidenten met kostbare gevolgen. De oorzaak is vaak dat een organisatie haar informatiebeveiliging niet op orde heeft. Dit maakt de beveiliging van informatie van klanten, leveranciers en de eigen organisatie een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering van een organisatie. In deze interactieve sessie gaat Henk Brandon in op (het beheersen van) risico’s in de ketensamenwerking, het beschermen van intellectueel eigendom en de kracht van medewerkers om bedrijfsinformatie veilig te houden.

18.05 uur    Broodjesmaaltijd

18.45 uur    Data quality – De [slinger/hobbel] weg naar betere datakwaliteit

Rob Middelkoop, Meyn

Meyn is bezig met een grote schoonmaak van het artikelen bestand. Hoofdredenen zijn de migratie naar een nieuw ERP systeem en de migratie van een ERP Item master naar een PLM Part master. Er wordt een kijkje in de keuken gegeven hoe dit aangevlogen wordt en wat daar allemaal bij speelt.

19.10 uur    Verbetering van de kwaliteit van data

Erwin Lazet, MyDataFactory

Het opschonen en schoonhouden van gegevens over producten is een moeizaam proces. Erwin legt uit op basis van praktijkervaringen wat er nodig is aan mensen en middelen om data op te schonen en vooral ook schoon te houden, het zogenoemde housekeeping. Daarbij wordt ondermeer ingegaan op MyDataFactory, een Nederlands ontwikkeld ‘smart cleanse tool’ voor het opschonen en standaardiseren van productinformatie. De tool wordt ook gebruikt voor ‘matching’ om te ontdubbelen of alternatieven te vinden. Het concept achter Smart Cleanse wordt uitgelegd alsook de op handen zijnde ontwikkelingen.

19.55 uur    Verenigingszaken

Bestuur
  • Jaarrekening 2015
  • Afscheid Marcel Dijkman als bestuurslid
  • Oproep nieuwe bestuursleden
  • Overige zaken

20.00 uur    Afsluiting