PDM Platform op bezoek bij VDL Enabling Technologies Group

VDL ETG is Tier One supplier voor OEM's in de high-tech industry. Waar dat voorheen vooral build to print en build to spec projecten waren, wordt VDL ETG toenemend beheerder van eigen producten ten behoeve van klanten. De verschillende klanten, de rol als producent voor klanten en de rol als ontwikkelaar en producent van eigen producten leveren een uitdagende combinatie op voor de PLM omgeving.

Inschrijving voor voor deze meeting is gesloten.

Agenda

16.00 uur    Opening en welkom

    Bestuur

16.10 uur    Introductie VDL, VDL ETVG en Technology & Development

    Geert Jakobs, bedrijfsdirecteur VDL ETG Technology & Development

    In zijn presentatie schetst Geert Jakobs kort de VDL bedrijvengroep om zich daarna te richten op VDL Enabling Technologies Group. De Enabling Technologies Group is een contractpartner voor productie op tier-one niveau met wereldwijde aanwezigheid. Klanten zijn ‘Original Equipment Manufacturing’ bedrijven die een toonaangevende rol spelen in technisch hoogwaardige productieapparatuur en gebruikers van geavanceerde productielijnen.

16.30 uur    PLM Strategie VDL ETG

    Roald de Groot, VDL ETG

    Als tier-one supplier voert VDL ETG wereldwijd build to print en build to spec projecten uit voor een veelheid aan klanten. Het is de strategie die invulling geeft aan de missie om klanten op flexibele wijze het beste product op het juiste moment te leveren. Dat brengt een veelheid van consequenties met zich mee voor engineering, manufacturing en service. Op hoog niveau zijn dat bijvoorbeeld een mondiale single source of truth en de verschillende conventies en werkwijzen bij klanten. Maar om succesvol te zijn moet in eigen huis ook veel gebeuren, van model based werken tot en met shopfloor control. Deze consequenties zijn leidend geweest bij de ontwikkeling van het PLM programma. In de presentatie wordt dit programma toegelicht, de stand van vandaag besproken en ingegaan op de PLM-roadmap. Tenslotte zal worden ingegaan op de drempels die worden ondervonden en genomen moesten en moeten worden.

17.00 uur    PLM inrichting en werkwijzen

    Tobias van Vliet & Walter van Leeuwen, VDL ETG

    In de presentatie wordt aandacht besteed aan enkele onderdelen uit het PLM-programma. Hierbij ligt de nadruk op inrichting en werkwijzen in Teamcenter. Er wordt ondermeer aandacht besteed aan het gebruik en de migratie van legacy data, aan de manier waarop met verschillende conventies van klanten wordt omgegaan, aan het feit dat VDL ETG zowel tier one leverancier is maar tegenwoordig ook eigen producten heeft, aan de transfer van data naar klanten, en aan de productstructuren die gebruikt worden.

17.30 uur    PLM en productie

    Tobias van Vliet & Walter van Leeuwen, VDL ETG

    PLM staat weliswaar centraal als systeem voor het beheer van product en manufacturing data, maar het staat niet alleen in het totale proces. In de presentatie wordt uit de doeken gedaan hoe PLM is gepositioneerd ten opzichte van ERP (Baan), hoe de processen zijn georganiseerd en hoe die door data worden ondersteund. De dualiteit tussen E-Bom en M-Bom komt aan bod en de toekomstplannen om de productie gegevens naar de productievloer te leiden.

18.00 uur    Broodjesmaaltijd

18.50 uur    Digital Transformation – hoe wordt PLM geraakt?

    Jos Voskuil, TacIT

    De digitalisering binnen bedrijven kent geen einde. Producten en diensten worden verder gedigitaliseerd, de interne organisatie wordt ontstoft en digitaal geoptimaliseerd. Binnen digitale ondernemingen bestaan 4 data-gedreven platforms: ERP, CRM, MES en PLM(?). Maar kan PLM dat wel aan? Hoe verandert de positie van PLM in de digital enterprise? Wat moet er gebeuren om PLM succesvol te maken of houden? In zijn presentatie schildert Jos een de verschillende trends en vraagt of de huidige PLM gebruikers zich langzaamaan voorbereiden op Digital PLM. De presentatie zal worden besloten met een discussie rondom een drietal cruciale vragen m.b.t. de relatie tussen PLM en een digitale transformatie.

19.50 uur    Verenigingszaken

    Bestuur
  • Planning 2017
  • Overige zaken

20.00 uur    Afsluiting

Locatie

VDL Enabling Technologies Group
De Schakel 22
5651 GH Eindhoven