Op 30 november is het PDM Platform te gast bij Marel in Boxmeer. In het programma wordt uitgebreid ingegaan op de PLM ontwikkeling bij Marel. PLM moet de groei van het bedrijf, zowel autonoom door innovatie als door overnames ondersteunen. Daarbij wordt op verschillende onderwerpen ingegaan:

  • De visie van Marel op hoe PLM de groei optimaal ondersteunt
  • De ontwikkeling van de PLM-footprint over de afgelopen 20 jaren en het gebruik vandaag
  • Het OnePLM programma
  • De uitdagingen van dataconsolidatie over zes locaties

De afsluitende presentatie biedt een geheel andere kijk op de invoering van PLM, namelijk die van een start-up in de industrialisatiefase. Een vrije keuze, zonder ballast uit de historie, volledig gefocust op de huidige business. PLM nu, niet morgen.

Inschrijving voor deze meeting is gesloten.

Agenda

15.00 uur    Rondleiding – Optioneel. Deelname opgeven bij aanmelding

15.30 uur    Ontvangst – voor niet-deelnemers aan de rondleiding

16.00 uur    Opening en welkom

    Bestuur

16.10 uur    Introductie Marel & PLM

    Wim Beeftink, Technical Director, Marel Boxmeer

    Als global solution provider in de kip, roodvlees en vis processing industrie is Marel een wereldspeler. Met een wereldbevolking groeiende naar 10 miljard in 2050, met daarbovenop de procentuele toename van proteïneconsumptie per wereldburger, heeft Marel een behoorlijke uitdaging; Marel wil op basis van innovatie en marktpenetratie sneller groeien dan de markt. Om dit te realiseren zal Marel niet alleen groeien door overnames maar ook verder gaan met bedrijfsoptimalisatie. Recente voorbeelden hiervan zijn een veranderende innovatie en supply chain organisatie. PLM dient hierin mee te gaan. Wim Beeftink zal de Marel visie toelichten.

16.40 uur    Marel’s PLM footprint

    Maarten Bruijnen, Business Process Specialist / Roger Kabo, IT Business Partner Innovatie

    Marel maakt sinds midden jaren ’90 gebruik van PDM. In de achterliggende 20 jaar is onze footprint gegroeid van engineering databeheer in Boxmeer naar ondersteuning voor het hele bedrijfsproces over alle locaties. Het PLM systeem herbergt, naast functionaliteit voor engineering, specifieke functies voor productie, sales en service. In deze presentatie zal toegelicht worden hoe PLM ingezet wordt binnen Marel.

17.10 uur    PLM inrichting en werkwijzen

    Maarten Bruijnen, Business Process Specialist / Roger Kabo, IT Business Partner Innovatie

    Marel’s OnePLM programma is gestart in 2011, met als doel om te komen tot een global product data platform om daarmee alle Marel bedrijven samen te laten werken. Door de tijd heen heeft het programma verschillende wendingen doorgemaakt. Denk hierbij aan managementwissels, bezuinigingsrondes, en change management rond go live. Deze presentatie zal door middel van een reis door de tijd de verandering toelichten en een beeld geven welke uitdagingen een PLM implementatie vanuit programmaoogpunt heeft.

17.40 uur    Data consolidatie over 6 locaties – de Migration Factory

    Bart Potvin, Project manager migration factory

    Data consolidatie is een wezenlijk onderdeel van Marel’s OnePLM programma. De verschillende locaties waar OnePLM uitgerold wordt, hebben allemaal hun eigen productdata met eigen datamodellen en kwaliteitsniveaus. Hoe zorg je dat de productdata van 6 onafhankelijke locaties geïntegreerd wordt in het bestaande PLM systeem, zonder in te boeten aan datakwaliteit?

18.10 uur    Broodjesmaaltijd

19.05 uur    Niet morgen maar nu

    Bartjan Rietdijk, PAL-V

    Start-ups verkeren in een bevoorrechte positie. Vrijwel elke beslissing is ‘green field’, een vrije keuze zonder beknellende randvoorwaarden van keuzes (vergissingen?) uit het verleden. Maar wat ga je doen? Waar ga je beginnen? PAL-V komt in de fase van de industrialisering van de productie van het vliegende wegvoertuig. Dan moet er meer worden gedaan om processen en data te borgen. Centraal staat de context van de business. Welke PLM gerelateerde processen wil je onderbrengen in een ICT-systeem, welke overwegingen spelen daarbij een rol en welke oplosrichting volgt daaruit. Bartjan Rietdijk voert langs groene weiden waar het gaat om het maken van plannen voor nu en niet voor morgen.

19.50 uur    Verenigingszaken

    Bestuur
  • Planning en begroting 2018
  • Overige zaken

20.00 uur    Afsluiting

Locatiegegvens

Marel
Handelstraat 3
5831 AV Boxmeer