De PDM Platform meeting op 28 november vindt plaats bij NEDAP in Groenlo. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Engineering for the future at Nedap met aandacht voor de rol het virtuele product en model based engineering in PLM dat de basis vormt voor het uitbesteden van productie;
  • Digitale snelweg naar suppliers waarbij de business units met suppliers samenwerken via een combinatie van traditionele PLM en Cloud-based PLM;
  • Realiseren van organisatieverandering
  • Toekomst van PLM – aanstoot tot discussie

Inschrijving

De inschrijving voor de meeting is gesloten.

Agenda

14.30 uur    Ontvangst rondleiding

14.45 uur    Start rondleiding

    De rondleiding voert langs de business units healthcare, livestock management en retail.

15.30 uur    Ontvangst overige deelnemers

16.00 uur    Opening en welkom

    Bestuur

16.05 uur    Introductie NEDAP

    Ruben Wegman, directeur Nedap

    Introductie van het bedrijf NEDAP, markten, producten en diensten en de strategische ontwikkelingen die de richting van de PLM-ontwikkelingen bepalen.

16.30 uur    Engineering for the Future – PLM at Nedap

    Jan Hakkers, Nedap

    In de presentie gaat Jan Hakkers in op de continu veranderende situatie bij Nedap, trends en ontwikkelingen in de markt en hun invloed op het R&D proces. Ondanks de diversiteit van de verschillende Business Units is het uitbesteden van de productie behoorlijk goed verlopen mede dankzij het PLM-systeem bij Nedap. Hierbij is een grote rol weggelegd voor het ‘virtuele product’ / de ‘digital twin’ met een aanpak die vergelijkbaar is met ‘model based engineering’. Hierbij wordt getracht om alle engineering disciplines (nog meer) aan te laten haken bij het item-based samenwerken met PLM als centrale applicatie. Maar wel op een hele praktische “Jao, jao, Achterhoekse” manier. Dit om onze toeleveranciers en klanten te voorzien van de juiste (op maat gemaakte) set van technische product documentatie (TPD). Samengevat komt het neer op alle aspecten van: ‘ENGINEERING AT NEDAP - WITH PLM CENTRALIZED - HEADING FOR THE FUTURE’

17.15uur    Digitale snelweg naar suppliers

    Bart Willemsen, Nedap

    In het transformatieproces waarin NEDAP zich bevindt, wordt het grootste deel van de productie uitbesteed. De business units zijn voor een belangrijk deel zelfstandig, maar naar buiten toe wil NEDAP een uniforme werkwijze hanteren. Daartoe wordt de digitale snelweg ingericht met een combinatie van traditionele PLM en Cloud-based PLM om enerzijds data gecontroleerd en efficiënt bij de toeleveranciers te krijgen en anderzijds de business units de mogelijkheid te bieden beter met die toeleveranciers samen te werken.

17.45 uur    Broodjesmaaltijd

18.30 uur    Organisatieverandering realiseren

    Hans Kwaspen, Atos

    Presentatie over de aanpak hoe verschillende onderdelen van een bedrijf te mobiliseren om aan te sluiten bij de gemeenschappelijke strategie en de realisatie daarvan.

19.00 uur    PLM en de toekomst

    Jos Voskuil, Tacit

    Het PLM van nu is nog goeddeels gebaseerd op werkwijzen uit het verleden. Maar de wereld verandert snel, onder meer door voortschrijdende digitalisering. Werken in termen van bestanden zal veranderen, data die verschillende views toelaat, staat toenemend centraal. Die data moet dan wel betrouwbaar zijn. De benodigde veranderingen zijn geen IT veranderingen en vereisen een lange termijn visie die mogelijk niet compatibel is met het kwartaal-denken van beursgenoteerde bedrijven of bedrijven die eigendom zijn van een hedge of investment fund. Jos Voskuil schetst ontwikkelingen en geeft richtingen om te handelen. In de hoop op discussie….

19.45 uur    Verenigingszaken

    Bestuur
  • Planning 2019
  • Begroting 2019
  • Overige zaken

20.00 uur    Afsluiting

Locatie

Nedap is gevestigd aan de Parallelweg 2 in Groenlo.