De PDM Platform meeting op 28 november aanstaande vindt plaats bij Aeronamic in Almelo. Aeronamic ontwikkelt, produceert, assembleert, test en onderhoudt high-speed rotating systemen en precisieonderdelen voor de aerospace industrie.

Na een korte introductie van Aeronamic komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Aeronamic en de PLM Strategie
 • MRO-IT (Maintenance Repair en Overhaul) en PLM en de ontwikkelingen zoal AI (Artificial Intelligence) voor predictive maintenance
 • Demonstratie van het MRO-IT system
 • AI begrijpelijk uitgelegd
 • Visie en praktijk - realiseerbaar?

Aanmelding voor leden en genodigden. In verband met de rondleiding gelden aanvullende eisen. Deze staan in de uitnodiging vermeld.

Inschrijving sluit 21 november 2019. Na deze datum wordt een bevestiging toegezonden.

Agenda

14.30 uur    Ontvangst deelnemers rondleiding

15.00 uur    Start rondleiding

15.30 uur    Ontvangst overige deelnemers

16.00 uur    Opening en welkom

    Bestuur

16.15 uur    Korte introductie Aeronamic

    Han Kleisen, Aeronamic

    Aeronamic is toeleverancier voor de aerospace industrie voor high-speed rotating systemen en precisieonderdelen. Aeronamic ontwikkelt, produceert, assembleert, test en onderhoudt deze voor de klant. Het bedrijf werkt wereldwijd, zowel in de civiele als militaire markt.

16.30 uur    Aeronamic en de PLM strategie

    Ronny Blaauwgeers, Aeronamic

    Aeronamic hecht er veel waarde aan dat PLM de ontwikkeling van de business ondersteunt. De weg die het bedrijf op wil, wordt consequent vertaald naar een PLM-strategie die door concrete projecten wordt ingevuld. Ronny Blaauwgeers legt in grote lijnen uit hoe de business is georganiseerd en hoe dit is vertaald naar de PLM-strategie en de projecten. In de navolgende presentatie wordt het afgeronde MRO-onderdeel uit de roadmap gepresenteerd.

16.50 uur    MRO-IT

    Sylvain Mairet/Erjan Kelder, Aeronamic

    MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) is voor Aeronamic een belangrijke bijdrager aan de omzet en het resultaat. In de presentatie wordt uitgelegd welke MRO-activiteiten Aeronamic uitvoert en hoe PLM daarbij een rol speelt. MRO-IT gaat ook ingezet worden voor het onderhoud van systemen voor de F-35 (Joint Strike Fighter, JSF). Ook wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen die zijn gericht op AI ten behoeve van predicitive maintenance en augmented reality/digital twin.

17.10 uur    MRO-IT demonstratie

    Erjan Kelder/Daan Theoden/Madeleine van der Jeugd, Aeronamic

    Aeronamic beheert productdata in het PLM systeem en de logistieke data in ERP. Deze systemen blinken doorgaans niet uit in vriendelijkheid voor ‘consumenten’ van de data. Aeronamic heeft daarom een specifieke MRO-applicatie ontwikkelt die het werk functiegericht ondersteunt. Daarbij wordt in één user interface gewerkt terwijl de data uit de onderliggende PLM en ERP systemen komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Webservices. Bij de invoering ervan is gebruik gemaakt van nieuwe videowerkinstructies. Vanuit het gebruikersteam wordt de applicatie voorgesteld.

17.50 uur    Broodjesmaaltijd

18.40uur    AI begrijpelijk uitgelegd

    Alex Levering, Universiteit Wageningen

    AI is momenteel populair. Toepassingen lijken legio. Maar wat is het eigenlijk. Alex Levering is specialist op het gebied van beeldherkenning met een passie voor data-analyse en machine learning in het bijzonder. Hij zal uitleggen welke technieken toegepast kunnen worden voor het analyseren van big data wat AI resp. machine learning hieraan kan bijdragen. Aan de hand van eigen ervaringen vertaalt hij de mogelijkheden naar de praktijk.

19.15uur    Visie en praktijk – realiseerbaar?

    Bas Verbunt, PLM Xpert

    In vervolg op de presentaties op 3 oktober, gaat Bas Verbunt in op de PLM-visie van de maker van Pro.File en wat er aan de kant van de bedrijven moet gebeuren om daar optimaal gebruik van te kunnen maken. Hij gaat zal daarbij ook de rol van het Platform Next toelichten dat in de Pro.File visie hieraan moet bijdragen.

19.45 uur    Verenigingszaken

    Bestuur
 • Verkiezing bestuur
  • Het bestuur stelt voor Roger Kabo (Marel) in het bestuur te verkiezen
  • Stemming
 • Planning 2020
 • Budget 2020
 • Overige zaken

20.00 uur    Afsluiting