De meeting op 22 juni 2022 vindt plaats bij PAL-V, bekend van de 'Roadworthy Aircraft'.

15.30 uur Ontvangst deelnemers

16.00 uur Opening en welkom

Bestuur

16.05 uur Presentatie van de PAL-V Liberty –Gyroplane for road use

Bartjan Rietdijk, PAL-V

Aan de hand van de PAL-V Liberty in de showroom wordt de techniek achter de ‘Gyroplane for road use’ uitgelegd. Ook de geschiedenis van PAL-V wordt toegelicht en er wordt ingegaan op de wereldwijde markt die PAL-V bedient.

16.35 uur PAL-V productstructuur

Bartjan Rietdijk & Jeroen Klein Lankhorst, PAL-V

De productstructuur van de PAL-V wordt beheerd in Windchill. Doel van de structuur is om het beheer van het typecertificaat voor zowel lucht als weg te managen. In de structuur zijn alle onderdelen van het voertuig ondergebracht tezamen met requirements en de bewijslast die tot de typecertificaten leiden. De mock-up wordt in SolidWorks ontwikkeld waarmee Windchill een interface heeft op basis van file-based check-in. Het elektrotechnische ontwerp wordt eveneens in Windchill beheerd. De composieten worden in CATIA ontwikkeld.

In een demonstratie wordt getoond hoe het CM-II gebaseerde proces van ontwikkeling, change management en vrijgave is ingericht.

17.35 uur Sprints bij de Windchill implementatie 

Jeroen Klein Lankhorst, PAL-V

De Windchill implementatie wordt sprint-gebaseerd uitgevoerd. De PLM-oplossing is CM-II gebaseerd zodat veel basisfunctionaliteit aanwezig is. Met de sprints worden in korte tijd tastbare resultaten behaald. Zo kan invulling worden gegeven aan prioriteiten terwijl de gebruikers betrokken blijven door de toevoeging van nieuwe functionaliteit.

18.10 uur Broodjesmaaltijd

18.50uur Bijpraten en PDM Platform onderwerpen

Bestuur

Rondje langs de deelnemers om te horen waar iedereen mee bezig is en daaruit onderwerpen voor volgende meetings vast te stellen.

19.30 uur Verenigingszaken

Bestuur

  • Jaarrekening 2019
  • Jaarrekening 2020
  • Jaarrekening 2021
  • Planning & budget 2022
  • Overige zaken

19.45 uur Afsluiting