De meeting op 30 november 2022 staat in het teken van configuratiemanagement, parallellen tussen de PLM- en de EPD-wereld (EPD=Elektronisch Patienten Dossier) en de case van een migratie van Baan naar LN via Enovia. Tijdens deze meeting wordt ook het programma voor 2023 inhoudelijk bepaald.

Tijd

16.00 - 20.00 uur

Locatie

Hotel Arnhem-Duiven
Impuls 2
6921 RK Duiven

Registratie

Voor leden en genodigden via het secretariaat. SVP vermelden of van de maaltijd gebruik wordt gemaakt.

Agenda

15.30 uur

Ontvangst deelnemers

16.00 uur

Opening en welkom

 

Bestuur

16.05 uur

Inventarisatie onderwerpen en locaties 2023

 

Bestuur

 

Om activiteiten in 2023 efficiënt en gericht op de interesses te kunnen plannen, is een korte inventarisatieronde ingepland. Dus graag thema’s of sprekers aandragen die interessant zijn en graag even nadenken over de mogelijkheid om zelf te hosten.

Een aantal suggesties:

 

-        Supplier collaboration

-        PLM in de cloud – Saas of niet

-        E-bom/M-bom

-        Cyber security

-        Product data creatie: Multiple domain integratie (E, M, S, ...)

-        Datakwaliteit/Model checkers

-        Compliance – ontwerpen in relatie tot normen en standards

16.35 uur

Configuratiemanagement

 

Rob Reefman

 

Rob Reefman loopt een flinke tijd mee in de PLM-wereld en heeft afgelopen jaren gebruikt om configuratiemanagement fundamenteel te benaderen. Het resultaat heeft hij in een boek gevat: Configuratiemanagement – wijzigen zonder chaos, het eerste Nederlandstalige boek over het onderwerp. Omdat de meesten in het PDM Platform tenminste basiskennis van configuratiemanagement hebben, besteedt Rob in zijn presentatie aandacht aan aantal configuratiemanagementaspecten die in de regel wat minder aandacht krijgen, waaronder:

 

Het vrijgaveproces in detail 

-        De CM manager in de lijn

-        CM in een extended enterprise

-        Configuratiemanagement voor een service

-        Met daarbij het impliciet voldoen aan ISO 9001

-        Met daarbij de ISO 55000 en hoe die met CM "eenvoudig" kan worden toegepast

-        De configuratie in een keten

-        Configuratiemanagement in contracten

-        Configuratiemanagement en kennismanagement

-        Het belang en gebruik van de dynamische baseline

-        Het belang van een goed record management

-        Coherentie als vierde argument voor een goede dataset

-        Service engineering in relatie met PLM product configuratie

-        Model based engineering en de link met PLM product configuratie

-        Sustainability eisen en bewijsvoering m.b.v. PLM (carbon footprint, etc.)

-        AR/VR toepassing met PLM informatie tbv manufacturing (support/training/...)

-        …….

17.35 uur

Broodjesmaaltijd

18.35uur

Het Elektronisch Patiëntendossier en PLM

 

Wim Ottenhoff, cards PLM Services

 

In de industriële PLM-wereld is iedereen gewend aan de uitdagingen die gebrek aan standaarden, interfaceproblemen toegangsrechten, beperkt begrip bij management en daaruit volgende suboptimale beslissingen en risico’s van vendor-lock-in met zich meebrengen. Ter lering een blik richting de medische wereld waar veel parellellen bestaan, maar ook eigenheden voorkomen.

18.55 uur

BaanIV ERP interactie met Enovia PLM en integratie met InforLN ERP

 

Wessel Fokkema, Meyn

 

Meyn is op een [lange] reis om BaanIV ERP als een systeem voor partdefinities en productie te vervangen door een Enovia PDM partdefinitie- en InforLN ERP productiesysteem.

Dit terwijl het bedrijf groeit van een single site Nederlandse product van voedselverwerkende machines naar een multi-site wereldwijd opererende leverancier van foodpreocessing oplossingen.

Het ENOVIA PDM system is de part master voor veel van de ontwerpsystemen waarmee de het product wordt gespecificeerd: AutoCAD, Catia V5 met SmarTeam, Eplan electrical, SolidWorks.

In de presentatie gaat Wessel in op de gevolgde reisroute en de uitdagingen die tijdens de reis ontstonden en deels nog altijd bestaan.

19.45 uur

Verenigingszaken

 

Bestuur

 

·       Planning & budget 2023

·       Overige zaken

19.55 uur

Afsluiting