Tijdens de meeting op 19 april 2023 staan de onderwerpen duurzaamheid en de impact van engineering changes centraal.

Locatie: Hotel Veenendaal. Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal
Deelname: op inschrijving voor leden en gasten.

15.30 uur         Ontvangst deelnemers

16.00 uur         Opening en welkom

Bestuur

16.10 uur         New reality forms, agency, risks, and innovation

Dragos Dascalu, Dassault Systèmes & Hans van Noort, Keonys

De vraag naar duurzaamheid van producten neemt toe. Hoe is dat met PLM in te vullen? Dragos Dascvalu gaat in op Europese regelgeving over Product Passports, ESG reporting en de rol van virtual twins bij het beoordelen en optimaliseren van de product life cycle. Hij sluit af met een reflectie op de ‘rights of nature’. (Presentatie in de Engelse taal.)

17.00 uur         Duurzaamheid en PLM bij PDM Platform leden

Bestuur

Het bestuur vraagt aanwezigen in ‘5 minute pitches’ voor te bereiden over sustainability/duurzaamheid, hoe bedrijven denken daarheen te komen en wat de maturity is. Zijn er concepten gerealiseerd?

17.45 uur         Broodjesmaaltijd

18.30uur          Retrospectieve root cause analysis van engineering changes

Jochem van Mierlo, Technische Universiteit Eindhoven (Afstudeerproject bij Atos)

Bedrijven beschikken over een groeiende hoeveelheid aan data van engineering changes en ondanks nieuwe veelbelovende technieken zoals machine learning wordt deze data vaak nauwelijks gebruikt. Jochem heeft voor zijn studie Operations Management & Logistics een afstudeerproject bij Atos gedaan naar hoe deze engineering change data kan worden gebruikt om engineering change management te verbeteren. Hij heeft zich daarbij toegespitst op retrospective root cause analysis. Deze analyse maakt gebruik van machine learning om de oorzaken van engineering change beter te begrijpen en mogelijk repetitieve problemen te voorkomen.

19.10 uur         CM Baseline – the foundation for configuration management

Maarten Bruijnen, ASML

De configuration Management Baseline is een van de fundamentele aspecten van het CM2 model omdat het de juiste informatie geeft over de configuratie van het product. Het geeft ook inzicht in de wijzigingen in de configuratie in de loop van de tijd en geeft flexibiliteit die nodig is om met al deze wijzigingen om te gaan zonder de controle over de configuratie te verliezen. ASML is de CM baseline aan het implementeren. Maarten Bruijnen belicht de visie maar ook de uitdagingen die bestaan bij het verbinden van alle data uit verschillende expert systemen om zo de impact van ontwerp veranderingen goed in beeld te hebben.

19.40 uur         Verenigingszaken

Bestuur
  • Volgende meeting 14 juni 2023
  • Overige zaken

19.55 uur         Afsluiting